ทัวร์จีน คุนหมิง ผานโจว หมู่บ้านแป๊ะก๊วย 5วัน 4คืน

ท่องแดนสวรรค์ ชมระเบียงภาพร้อยลี้ ข้ามสะพานสูงที่สุด 1 ใน 10 ของโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง