ทัวร์จีน คุนหมิง ผานโจว เหนียงเหนียงซาน 4วัน 2คืน

อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุด
ในตอนใต้ของจีน มีความหลากหลายทางธรรมชาติ และสวยงามมาก
หมู่บ้านโถ่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น
ระเบียงภาพที่ราบสูง ชมแนวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดสูงเสียดฟ้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง