ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย...ดินแดนอัศจรรย์ "ภูเขาอวตาร"

เขาเทียนเหมินซาน - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง