ทัวร์จีน ฉงชิ่ง..ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง

ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 - ผ่านเมืองเฟิงตู - ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือช่องแคบชวีถังเสีย - ช่องแคบอูเสีย - นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนงซี - งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง - เขื่อนซานเสียต้าป้า - เมืองอี๋ฉาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง