ทัวร์จีน ฉงชิ่ง...สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก

ฉงชิ่ง - ถ้ำฝูหยง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย มหาศาลาประชาคม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง