ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ถ้ำฝูหยง - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง