ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ทะเลสาบซีหู 4 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ทะเลสาบซีหู+ล่องเรือ- เขาเป่ยเกาเฟิง+กระเช้า
สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ - หังโจว - จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน – ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ - ร้าน STARBUCK – เฉินหวังเมี่ยว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง