ทัวร์จีน BEIJING SEASON CHANGE 5 วัน 3 คืน

• กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) ที่ประทับแห่งจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง
• พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
• หอฟ้าเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
• ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง