ทัวร์จีน Shanghai คุกกี้ เสี่ยง ทาย 5วัน 3คืน

เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ย่านซินเทียนตี้-โชว์กายกรรม ERA

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง