ทัวร์จีน T-SUD CHENGDU SNOW MOUNTAIN 5วัน2คืน

เมืองโบราณเจียจื่อ - วัดผู่เจ้า - เมืองตูเจียงเยี่ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู๋ปิงชวน - ทะเลสาบจิงโหวไห่ - ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร - ถนนคนเดินชุนซีลู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง