ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO องุ่นม่วง ฟินฟิน 5D 3N

ชิโทเซ่-ฮอกไกโด-โอตารุ-โรงงานชอคโกแลต-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว-JTC DUTY FREE-ซัปโปโร-อิสระตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง