ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO โอ๊ะโอ...ราสเบอรี่ 5D 3N

ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ-อิออนมอลล์
ลานสกีชิกิไซ-โอตารุ-ซัปโปโร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง