ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ห้าง Doton Plaza
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise)
เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง