ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Disneyland 5D 3N

นาริตะ - ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชิมไข่ดำ-หุบเขาโอวาคุดานิ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง