ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NEW YEAR SKI 5D 3N

เล่นสกี ณ Fujiten Ski Resort
ชมวิวบน กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
ถ่ายภาพกับประตูฟ้าคำราม วัดอาซากุสะ
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า ชินจูกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง