ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 วัน 4 คืน

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
วอลเตอร์พีคฟาร์ม+รับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้
ครอมเวลล์ชิมเชอร์รี่สดๆจากไร่ – ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม
ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก – ชมทะเลสาบเทคาโป – ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น
ล่องเรือชมโลมาที่อ่าวที่เมืองอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง