ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand Nth&Sth 9วัน

ทัวร์Grand tour New Zealand เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 9 วันโดยสายการบินไทย
• พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
• ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
• พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง