ทัวร์ภูฏาน Bhutan Chill Chill 5D 4N

- ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก ** ให้ทุกท่านได้แต่งกายประจำชาติภูฐาน เข้าร่วมงานโดยทางบริษัทฯจัดเตรียมให้ **
- บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน
- อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง
- บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน
- 10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยคอยบริการจากเมืองไทย
- เยือนประเทศภูฏาน อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ท่องไปในวัดวาอาราม ท้องทุ่งกว้าง และเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง