ทัวร์ยุโรป France Belgium Netherlands 8 D 5 N

ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม
อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธฮอร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง