ทัวร์ยุโรป Norway Denmark 8วัน 5คืน

ออสโล - อัม(บุสเครุต) - กุดวาเก้น - ฟลอม - วอสส์ - เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอเยน - ออสโล - DFDS - โคเปนเฮเก้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง