ทัวร์ยุโรป Norway Denmark 8D 5N

อัล – กุดวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต – ออสโล - DFDS - โคเปนเฮเก้น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง