ทัวร์ยุโรป Switzerland Germany 8 วัน 5 คืน

โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น ทูน กรินเดอวัลด์ อินเทอร์ลาเก้น
ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล ทิติเซ่ น้ำตกไรน์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง