ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน

หลวงพระบาง – น้าตกตาดกวงซี – พระธาตุภูษี – ตลาดไนท์บาร์ซา – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – ล่องเรือน้าโขง – บ้านช่างไห - ถ้าติ่ง - หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – เวียงจัน – ประตูชัย – พระธาตุหลวง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง