ทัวร์อังกฤษ ENGLAND SUPER SAVE 6วัน 3คืน

จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังเวสมินสเตอร์ - มหาวิหารเซนต์ปอลล์ - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย - พระราชวังบัคกิงแฮม - สะพานมิลเลนเนียม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง