ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน

พิเศษ ใส่ชุดส่าหรีชมทัชมาฮาล
เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด
เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง พระราชวังแอม เบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล แผ่นดินมหาราชา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง