ทัวร์อินเดีย Kashmir Tajmahal Lover

พาฮาแกม - หุบกุลมาร์ค - ศรีนาคา - (แคชเมียร์) ศรีนาคา - โซนามาร์ค - เดลลี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง