ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 12 วัน

ลอสแองเจลิส – Tanger Barstow Factory Outlet – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า – เพจ – Horseshoe Bend – แอนทีโลปแคนยอน – อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน– ซอล์ทเลค ซิตี้– โพคาเทลโล ไอนาโฮ – ไอดาโฮฟอลส์– อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน – อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน– แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน – บอสแมน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง