ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - A Symphony of light - กระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - ชอปปิง Citygate Outlets - ถนนนาธาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง