ทัวร์เกาหลี SNOW KOREA 5 วัน 3 คืน

• นั่ง รถราง Mono Rail หรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสีเหลืองสดใส
• หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY
• สนุกสนานไปกับกิจกรรม ณ ลานสกีรีสอร์ท
• นมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดวาวูจองซา
• พร้อมชม ไร่สตรอเบอร์รี่
• สนุกสนามไปกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่
• ชม พระราชวังเคียงบกกุง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล
• หอคอยกรุงโซล อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพ
• ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง