ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว..ซาปา..เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน

ซินจ่าว..ซาปา..บินไปกับ Qatar Airways
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักซาปา 2 คืน
ขึ้นรถราง ไปกระเช้าฟานซิปัน พิเศษ! บุฟเฟต์นานาชาติ SEN BUFFET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง