ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4วัน 3คืน

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์ 1คืน ชมเมือง เว้ ฮอยอัน พิเศา นั่งเรือกระด้ง รถซีโคล่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง