ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

นั่งเรือกระจาดฮาลองบก นิงห์บิงห์
ฟานซีปัน สุงสุดในอินโดจีน
หุยเขามังกร เมืองซาปา
นาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง