ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 4วัน

ฮา ซาปา LOVE MARKET
ซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หุบเขาปากมังกร
ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน
ถนน36สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิปดี เจดีย์เสาเดียว ฮาลอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง