ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน

อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก นาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองแห่งสายหมอก ซาปา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ Zen

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง