ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNT DOWN WOW WOW 4D 3N

เมืองไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว
เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,อาหารจีน+ปูอลาสก้า
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง