ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน

สัมผัสความ Luxury ที่หาจากไหนไม่ได้ Uniworld River Cruise เรือสำราญล่องแม่น้ำที่หรูที่สุดในโลก เรือ S.S. La Venezia เส้นทางเวเนเชี่ยนลากูน 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณสัมผัสความเป็นเวนิสอย่างแท้จริงพร้อมกับ 3 มรดกโลก


ล่องเรือสำราญ เวเนเชี่ยนลากูน BY S.S. La Venezia 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0192
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
31 มี.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
เดินทางโดย
SS La Venezia
SS La Venezia
ราคาเริ่มต้น
3,299 ดอลล่าร์/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN เวนิส (ลงเรือ) - -
2 MON เวนิส - -
3 TUE เวนิส,มาซซอร์โบ (บูราโน่) - -
4 WED มาซซอร์โบ, บูราโน่, กีออจจา - -
5 THU กีออจจา - -
6 FRI กีออจจา, เวนิส - -
7 SAT เวนิส - -
8 SUN เวนิส (ออกจากเรือ) - -

วันที่ 1 : SUN

ท่าเรือ
เวนิส (ลงเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส,มาซซอร์โบ (บูราโน่)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
มาซซอร์โบ, บูราโน่, กีออจจา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
กีออจจา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
กีออจจา, เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวนิส (ออกจากเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
30 มิ.ย. 67 - 07 ก.ค. 67 FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
07 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
14 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
28 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
04 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
18 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
25 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -
DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
01 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 5,199 - - - -
FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,999 - - - -
CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,299 - - - -
GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,799 - - - -
SUITES (305 SQ.FT.) 7,299 - - - -

30 Jun - 07 Jul 24
(ห้องพัก : FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
5,199 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,999 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
3,299 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,799 ดอลล่าร์

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
7,299 ดอลล่าร์
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง