แพ็คเกจทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว

พระธาตุแช่แห้ง – เสาหลักเมือง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดีวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า – บ่อเกลือ สินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – คาเฟ่หยุดเวลา – จุดชมวิว 1715 – ตำหนักเจ้าหลวงภูคา – วัดภูเก็ต – วัดศรีมงคล

แพ็คเกจทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว

รหัส 025-0047
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
79 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมือง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดีวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน

………. น. : เดินทางถึง สนามบินน่าน บริการโดยรถตู้ + คนขับรถชำนาญทางคอยบริการตลอดการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก มา จากนั้นนำท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านวันดา ข้าวซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน + น้ำเปล่า 1 ขวด/ท่าน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จากนั้นนำท่านนั่งจิบชากาแฟและพักผ่อน ณ ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านผ้าไหมไทย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งผ้าไหม จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์

วันที่ 2 ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – คาเฟ่หยุดเวลา - จุดชมวิว 1715 – ตำหนักเจ้าหลวงภูคา – วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกัน ถนนลอยฟ้า เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ

นำท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำเกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมาย

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง นำท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ จุดชมวิวบ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ คาเฟ่หยุดเวลา ใครที่ได้มาที่นี้แล้วจะต้องร้องขอหยุดเวลาไว้เลย เพราะที่นี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยงามอีกหนึ่งที่ของบ้านสะปันเลยที่เดียว จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ ท่านแวะสักการะเจ้าหลวงพญาภูคาที่ ตำหนักเจ้าหลวงภูคา ผู้ซึ่งก่อตั้ง และรวบรวมเมืองน่านไว้ด้วยกัน นำท่านเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์  เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก

วันที่ 3 ถ้ามีเวลาเหลือขากลับ – พาช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ร้านขนม - ส่งสนามบินน่าน

เช้า : รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม ถ้ามีเวลาจะนำพาทุกท่านไป ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง / ร้านขนมขึ้นชื่อ / คาเฟ่ในตัวเมืองน่าน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง เข้าสู่สนามบินน่าน

…… น. : ส่ง สนามบินน่าน


เงื่อนไข
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหาร ร้านวันดา
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือ โรงแรมน้ำทองน่าน ระดับ 3 ดาว

(พักห้อง Superior Room)  สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปัวได้ราคานี้

จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถตู้) 5,899.- 1,500.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,999.- 1,500.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,499.- 1,500.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,199.- 1,500.-

 

โรงแรมเวียงแก้ว ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)

สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปัวได้ ราคาลดลง 200 บาท / ท่าน

จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถตู้) 6,299.- 1,900.-
4 ท่าน (ใช้รถตู้) 4,399.- 1,900.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,899.- 1,900.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,599.- 1,900.-

ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

จำนวนการเข้าชม 79 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ต.ค.64 - ก.พ.65
 • 2 วัน 1 คืน
 • 68 ครั้ง
เริ่มต้น 2,222 บาท
รหัส 011-0003
2 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 2,222 บาท
 • Thai Lion Air
 • ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 32 ครั้ง
เริ่มต้น 6,600 บาท
รหัส 011-0194
3 วัน 2 คืน
Thai Lion Air
เริ่มต้น 6,600 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
 • 52 ครั้ง
เริ่มต้น 43,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 34 ครั้ง
เริ่มต้น 3,890 บาท
รหัส 031-0171
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,890 บาท
ชื่นชอบ