ทัวร์อิตาลี ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (QR)

ทัวร์อิตาลี ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (QR)

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" ขึ้นกระเช้า Eiger Express โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า มิลาน ทะเลสาบโคโม่ ลูเชิร์น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ช้อปปิ้งย่านดังปารีส พิเศษ ล่องเรือบาโต มูช


ทัวร์อิตาลี ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน (QR)
รหัสทัวร์
ITCIT_QR00064
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.พ. 67 - 22 พ.ค. 67
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – St.Peter’s Square - โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน – จัตุรัสโรมัน - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง ถนน Via Condotti - เมืองปิซา
 • วันที่

  3

  เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – พระราชวังมิลาน – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
 • วันที่

  4

  เมืองโคโม่- ทะเลสาบโคโม่ – เมืองลูกาโน่ - เมืองซุก - Lohri AG Store - ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz
 • วันที่

  5

  เมืองลูเซิร์น - กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเบอซ็องซง
 • วันที่

  6

  เมืองเบอซ็องซง - เมืองทรัว - เมืองปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
 • วันที่

  7

  ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
 • วันที่

  8

  นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน