ทัวร์อิตาลี MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์อิตาลี MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน (TK)

อิตาลี เมืองมิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน ทะเลสาบโคโม่ สวิส พิชิตยอดเขาทิตลิส สะพานไม้ชาเปล เมืองซุก ฝรั่งเศส เช็คอินปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัย


ทัวร์อิตาลี MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน (TK)
รหัสทัวร์
ITCIT_TK00013
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.พ. 67 - 09 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
77,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมืองโลมาซโซ
 • วันที่

  3

  เมืองโลมาซโซ – เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz
 • วันที่

  4

  ลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองบาเซิล – เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
 • วันที่

  5

  เมืองกอลมาร์ - เมืองทรัว – เมืองปารีส
 • วันที่

  6

  ประตูชัยฝรั่งเศส - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  7

  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอโกล – ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
77,888
เด็กมีเตียง
77,888
เด็กไม่มีเตียง
72,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
77,888
เด็กมีเตียง
77,888
เด็กไม่มีเตียง
72,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
77,888
เด็กมีเตียง
77,888
เด็กไม่มีเตียง
72,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
78,888
เด็กมีเตียง
78,888
เด็กไม่มีเตียง
73,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
77,888
เด็กมีเตียง
77,888
เด็กไม่มีเตียง
72,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
77,888
เด็กมีเตียง
77,888
เด็กไม่มีเตียง
72,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,888
เด็กมีเตียง
79,888
เด็กไม่มีเตียง
74,888
พักเดี่ยว
15,500
เด็กทารก
14,500
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 77,888 77,888 72,888 15,500 14,500 - 25
12 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 77,888 77,888 72,888 15,500 14,500 - 25
26 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 77,888 77,888 72,888 15,500 14,500 - 25
28 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 78,888 78,888 73,888 15,500 14,500 - 25
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 77,888 77,888 72,888 15,500 14,500 - 25
25 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 77,888 77,888 72,888 15,500 14,500 - 25
09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 79,888 79,888 74,888 15,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน