ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)

เที่ยวรัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน เที่ยวมอสโก ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ไอคอนรัสเขีย จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาชีล เข้าชมพระราชวังเครมลิน สุดวิจิตรตระการตา ชมความจดงามโบสถ์แห่งหยดเลือด มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังเฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูหนาว แคทเธอรีน สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ช้อปปิ้งถนนเนฟกี้ ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ย่านอารบัท


ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)
รหัสทัวร์
VWRU_W500007
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค. 67 - 06 พ.ย. 67
เดินทางโดย
almahanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินเชเรเมเตียโว(รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงSAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • วันที่

  3

  โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
 • วันที่

  4

  พระราชวังแคทเธอลีน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - **OPTIONAL TOUR ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา
 • วันที่

  5

  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - **OPTIONAL TOUR การแสดง RUSSIAN CIRCUS
 • วันที่

  6

  ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัท
 • วันที่

  7

  สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
49,999
เด็กมีเตียง
49,999
เด็กไม่มีเตียง
49,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,999
เด็กมีเตียง
49,999
เด็กไม่มีเตียง
49,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
47,777
เด็กมีเตียง
47,777
เด็กไม่มีเตียง
47,777
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
47,777
เด็กมีเตียง
47,777
เด็กไม่มีเตียง
47,777
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
47,777
เด็กมีเตียง
47,777
เด็กไม่มีเตียง
47,777
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,999
เด็กมีเตียง
49,999
เด็กไม่มีเตียง
49,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,999
เด็กมีเตียง
49,999
เด็กไม่มีเตียง
49,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999
เด็กมีเตียง
39,999
เด็กไม่มีเตียง
39,999
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
34,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 49,999 49,999 49,999 8,000 18,900 34,900 25
07 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 49,999 49,999 49,999 8,000 18,900 34,900 25
04 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 47,777 47,777 47,777 8,000 18,900 34,900 25
25 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 47,777 47,777 47,777 8,000 18,900 34,900 25
02 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 47,777 47,777 47,777 8,000 18,900 34,900 25
09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 49,999 49,999 49,999 8,000 18,900 34,900 25
16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 49,999 49,999 49,999 8,000 18,900 34,900 25
06 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 39,999 39,999 39,999 8,000 18,900 34,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน