ทัวร์นอร์เวย์ พิชิตเกาะสลาบาร์ด(ขั้วโลกเหนือ) 12วัน 9คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ พิชิตเกาะสลาบาร์ด(ขั้วโลกเหนือ) 12วัน 9คืน (TG)

เที่ยวนอร์เวย์ พิชิตเกาะสลาบาร์ด(ขั้วโลกเหนือ) 12วัน 9คืน ออสโล ชมเมือง ฮาร์สตัด หมู่เกาะโลโฟเทน เฮนนิ่งสวาร์ ชมเมืองสโวล์แวร์ ชมหมู่เกาะโลโฟเทน นัสฟยอร์ด หมู่บ้านโอเรเนย์ แฮมนอยด์ พักในเรือสำราญ HAVILA (SEAVIEW) ทรอมโซ ชมเมือง นั่งกระเช้า FJELLHESEN ล่องเรือชมทรอมโซ ฟยอร์ด (ชมปลาวาฬ)


ทัวร์นอร์เวย์ พิชิตเกาะสลาบาร์ด(ขั้วโลกเหนือ) 12วัน 9คืน (TG)
รหัสทัวร์
WCNO_TG00014
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มี.ค. 67 - 05 ก.ย. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
245,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – กรุงออสโล
 • วันที่

  2

  ออสโล – ชมเมือง – สนามบินฮาร์สตัท
 • วันที่

  3

  ฮาร์สตัด – หมู่เกาะโลโฟเทน – เฮนนิ่งสวาร์ - ชมเมืองสโวล์แวร์
 • วันที่

  4

  สโวแวร์ – ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้านโอ - เรเนย์ – แฮมนอยด์ – พักในเรือสำราญ HAVILA (SEAVIEW)
 • วันที่

  5

  เรือ HAVILA – ทรอมโซ – ชมเมือง - นั่งกระเช้า FJELLHESEN
 • วันที่

  6

  ทรอมโซ – ล่องเรือชมทรอมโซ ฟยอร์ด (ชมปลาวาฬ) - ชมเมือง – เมจิก ไอซ์บาร์
 • วันที่

  7

  ทรอมโซ – ลองเยียร์บีน (เกาะสวาบาร์ด) - ขับรถ ATV ชมทัศนียภาพเมืองลองเยียร์บีน
 • วันที่

  8

  ลองเยียร์บีน (เกาะสวาบาร์ด) – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง - ชมชีวิตสัตว์ขั้วโลก – ชมวิวเมืองพาราไมเดน (Ghost Town)
 • วันที่

  9

  ลองเยียร์บีน (เกาะสวาบาร์ด) – ฟาร์มสุนักฮัสกี้ - นั่งล้อเลื่อนสุนักฮัสกี้ – ชมเหมืองถ่านหินเก่า
 • วันที่

  10

  ชมเมืองลองเยียร์บีน – ออสโล
 • วันที่

  11

  ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – เดินทางกลับ
 • วันที่

  12

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

08 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
245,900
เด็กมีเตียง
245,900
เด็กไม่มีเตียง
245,900
พักเดี่ยว
55,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
245,900
เด็กมีเตียง
245,900
เด็กไม่มีเตียง
245,900
พักเดี่ยว
55,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 245,900 245,900 245,900 55,900 - - 20
05 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 245,900 245,900 245,900 55,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน