ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน เที่ยวครบ 3 ประเทศเเห่งสเเกนดิเนเวีย สุดอลังการซอจ์นยอร์ด นั่งรถไฟโรเเมนติกฟลัมสบาน่า


ทัวร์สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8วัน 5คืน (TK)
รหัสทัวร์
ZGSCN_TK00009
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
20 มิ.ย. 67 - 13 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
76,990 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี – สนามบินอาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – เนินเขาฟยัลกาทัน – ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด
 • วันที่

  3

  เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – เมืองอัล
 • วันที่

  4

  เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟ “ฟลัมสบาน่า” - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองอัล
 • วันที่

  5

  เมืองออสโล – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล – อาคารรัฐสภา ออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน
 • วันที่

  6

  เมืองโคเปนเฮเกน - รูปปั้นเงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์
 • วันที่

  7

  เมืองโคเปนเฮเกน – ถนนสตรอยก์ – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – สนามบินคาสต์รัพ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
85,990
เด็กมีเตียง
85,990
เด็กไม่มีเตียง
85,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
65,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,990
เด็กมีเตียง
83,990
เด็กไม่มีเตียง
83,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
63,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,990
เด็กมีเตียง
83,990
เด็กไม่มีเตียง
83,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
63,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,990
เด็กมีเตียง
76,990
เด็กไม่มีเตียง
76,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
56,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
76,990
เด็กมีเตียง
76,990
เด็กไม่มีเตียง
76,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
56,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,990
เด็กมีเตียง
79,990
เด็กไม่มีเตียง
79,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
59,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,990
เด็กมีเตียง
79,990
เด็กไม่มีเตียง
79,990
พักเดี่ยว
18,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
59,990
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 85,990 85,990 85,990 18,000 20,000 65,990 31
08 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 83,990 83,990 83,990 18,000 20,000 63,990 31
15 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 83,990 83,990 83,990 18,000 20,000 63,990 31
05 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 76,990 76,990 76,990 18,000 20,000 56,990 31
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 76,990 76,990 76,990 18,000 20,000 56,990 31
03 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 79,990 79,990 79,990 18,000 20,000 59,990 31
13 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 79,990 79,990 79,990 18,000 20,000 59,990 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน