ทัวร์อียิปต์ HORUS EGYPT เทพเจ้าฮอรัส 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์อียิปต์ HORUS EGYPT เทพเจ้าฮอรัส 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวอียิปต์ HORUS EGYPT เทพเจ้าฮอรัส 8วัน 5คืน โคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร์ เมืองกีซ่า เข้าชม "มหาปีรามิด" ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ เขื่อนยักษ์อัสวาน ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล ชมวิหารคอมออมโบ ชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ ชมมหาวิหารคาร์นัค


ทัวร์อียิปต์ HORUS EGYPT เทพเจ้าฮอรัส 8วัน 5คืน (EK)
รหัสทัวร์
PVEG_EK00006
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย. 67 - 16 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
78,988 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินดูไบ-สนามบินไคโร -พีระมิด – สฟริงซ์ –กีซ่า
 • วันที่

  3

  ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –ชิตาเดลมูฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิ
 • วันที่

  4

  บินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์- ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ – เรือสำราญ
 • วันที่

  5

  วิหารอาบูซิมเบล-วิหารเนฟเฟอรตารี – อัสวาน – เรือสำราญ
 • วันที่

  6

  วิหารคอมออมโบ-วิหารเอ็ดฟู – ลุกซอร์ -เรือสำราญ
 • วันที่

  7

  หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์– สนามบินไคโร
 • วันที่

  8

  สนามบินดูไบ- สนามบินสุวรรณภูมิ

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
78,988
เด็กมีเตียง
78,988
เด็กไม่มีเตียง
77,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,988
เด็กมีเตียง
84,988
เด็กไม่มีเตียง
83,988
พักเดี่ยว
13,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,988
เด็กมีเตียง
84,988
เด็กไม่มีเตียง
83,988
พักเดี่ยว
13,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 78,988 78,988 77,988 11,000 - - 20
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 84,988 84,988 83,988 13,000 - - 20
16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 84,988 84,988 83,988 13,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน