ทัวร์รัสเซีย INSIDE RUSSIA รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์ นั่งรถไฟ SAPSAN 8วัน 6คืน (T5)

ทัวร์รัสเซีย INSIDE RUSSIA รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์ นั่งรถไฟ SAPSAN 8วัน 6คืน (T5)

เที่ยวรัสเซีย INSIDE RUSSIA รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์ นั่งรถไฟ SAPSAN 8วัน 6คืน มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ จัตุรัสสีแดง มหาวิหารเซ็นต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้ง ห้างกุม และถนนอารบัต สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์


ทัวร์รัสเซีย INSIDE RUSSIA รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์ นั่งรถไฟ SAPSAN 8วัน 6คืน (T5)
รหัสทัวร์
PVRU_T500006
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ก.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alturkmenistanairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,988 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาชกาบัต – สนามบินมอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา
 • วันที่

  2

  มอสโคว์ - วิหารเซ็นเดอซาร์เวียร์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - จุดชมวิว Sparrow Hill – ช้อปปิ้งอารบัตสตรีท
 • วันที่

  3

  มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) – พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งห้างกุม
 • วันที่

  4

  มอสโคว์ - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - โบสถ์หยดเลือด - อาสนวิหารนักบุญไอแซค
 • วันที่

  5

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ - แม่น้ำเนวา
 • วันที่

  6

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ถนนเนฟสกี้ - วิหารคาซาน
 • วันที่

  7

  MOSCOW มอสโคว์- ส่งออกสนามบิน
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
59,988
เด็กมีเตียง
59,988
เด็กไม่มีเตียง
58,988
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,988
เด็กมีเตียง
59,988
เด็กไม่มีเตียง
58,988
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,988
เด็กมีเตียง
59,988
เด็กไม่มีเตียง
58,988
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,988
เด็กมีเตียง
59,988
เด็กไม่มีเตียง
58,988
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,988
เด็กมีเตียง
59,988
เด็กไม่มีเตียง
58,988
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 59,988 59,988 58,988 9,000 - - 26
14 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 59,988 59,988 58,988 9,000 - - 26
21 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 59,988 59,988 58,988 9,000 - - 16
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 59,988 59,988 58,988 9,000 - - 26
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 59,988 59,988 58,988 9,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน