ทัวร์นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวนอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10วัน 7คืน พาดูแสงเหนือทุกคืน ออสโล ทรอมโซ เกาะเซนญา หมู่กาะลอฟไฟเทน สโว้วาร์ หมู่บ้านแฮมนอยด์ ไรเนอ นัสฟยอร์ค สแตมซุนด์ บอร์โค หมู่บ้านBALLSTAD พิเศษ CRAB SAFARI


ทัวร์นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน 10วัน 7คืน (TG)
รหัสทัวร์
VCNO_TG00018
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มิ.ย. 67 - 27 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
179,999 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) - ทรอมโซ (นอร์เวย์)
 • วันที่

  3

  ทรอมโซ - เกาะเซนญ่า
 • วันที่

  4

  เกาะเซนญ่า
 • วันที่

  5

  เกาะเซนญ่า - หมู่เกาะลอฟโฟเทน - สโววาร์
 • วันที่

  6

  สโววาร์ - หมู่บ้านแฮมนอยด์ - ไรเนอ - นัสฟยอร์ด - สแตมซุนด์
 • วันที่

  7

  สแตมซุนด์
 • วันที่

  8

  สแตมซุนด์ - บอร์โด – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
 • วันที่

  9

  เดนมาร์ก - ประเทศไทย
 • วันที่

  10

  ประเทศไทย

02 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,999
เด็กมีเตียง
179,999
เด็กไม่มีเตียง
145,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
189,999
เด็กมีเตียง
189,999
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
189,999
เด็กมีเตียง
189,999
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
23 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
06 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
04 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
08 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
22 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
06 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 179,999 179,999 145,900 38,900 - - 20
20 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 189,999 189,999 172,900 38,900 - - 20
27 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 189,999 189,999 172,900 38,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน