ทัวร์โปรตุเกส สเปน PORTUGAL SPAIN 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์โปรตุเกส สเปน PORTUGAL SPAIN 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวโปรตุเกส สเปน PORTUGAL SPAIN 9วัน 6คืน เยี่ยมชมพระราชวังพี่น่า ปราสาทอัลกาซาร์ สนามฟุตบอล สโมสรบาเซโลน่า มหาวิหารแห่งโทเลโด้


ทัวร์โปรตุเกส สเปน PORTUGAL SPAIN 9วัน 6คืน (EK)
รหัสทัวร์
PVPT_EK00006
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.ย. 67 - 22 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
90,988 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ– สนามบินนานาชาติลิสบอน
 • วันที่

  2

  เมืองลิสบอน-อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่-หอคอย เบเล็ม –มหาวิหารเจอโร นิโม
 • วันที่

  3

  แหลมโรก้า–เมืองซินตร้า-พระราชวังพีน่า–เมืองเมริดา
 • วันที่

  4

  เมืองเมริดา–เมืองกาเซเรส–ย่านเมืองเก่า– หอคอยบูคาโก–เมืองโทเลโด้–มหาวิหารแห่งโทเลโด้– ป้อมอัลคาซ่าร์–โทเลโด้พาโนรามา
 • วันที่

  5

  ลาโรซ่าเอาท์เลท–กรุงมาดริด-อนุสาวรีย์ดอนฆิโฮเต้– น้ำพุไซเบลิส–พลาซ่ามายอร์–ประตูพระอาทิตย์– รูปปั้นหมีแห่งมาดริด–สนามฟุตบอลซานติเอโกเบอร์นบิว–พิพิธภัณฑ์ปราโด
 • วันที่

  6

  เมืองเซโกเวีย–สะพานส่งน้ำโรมัน–ปราสาทอัลกาซาร์– เมืองซาราโกซ่า
 • วันที่

  7

  ซาราโกซ่า–จัตุรัสสเปน–วิหารพระแม่มาเรีย-ปราสาท ALJAFERIA PALACE–เมืองบาร์เซโลน่า-สนามฟุตบอล-สโมสรบาร์เซโลน่า–เนินเขามองต์คูอิก
 • วันที่

  8

  มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย-อนุสาวรีย์โคลัมบัส– ถนนลารัมบลาส-อิสระช้อปปิ้ง-สนามบินบาร์เซโลน่า
 • วันที่

  9

  สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

15 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
90,988
เด็กมีเตียง
90,988
เด็กไม่มีเตียง
90,988
พักเดี่ยว
17,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,988
เด็กมีเตียง
92,988
เด็กไม่มีเตียง
92,988
พักเดี่ยว
17,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 90,988 90,988 90,988 17,000 - - 26
22 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 92,988 92,988 92,988 17,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน