ทัวร์สแกนดิเนเวีย SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน ล่องเรือสำราญDFDS ตลาดปลาเบอร์เก้น พระราชวังหลวง หมู่บ้านกู๊ดเวงเก้น


ทัวร์สแกนดิเนเวีย SWEDEN NORWAY DENMARK 8วัน 5คืน (EK)
รหัสทัวร์
PVSCN_EK00024
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.ย. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
95,988 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ– สนามบินนานาชาติสต็อกโฮล์ม
 • วันที่

  2

  ดูไบ - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) – พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่ากัมลาสตัน - สต็อคโฮล์ม
 • วันที่

  3

  สต็อคโฮล์ม - คาลสตัท - ออสโล – ศาลาว่าการ - พระราชวังหลวง - โรงละครแห่งชาติ - กรุงออสโล
 • วันที่

  4

  ออสโล - ฟลัม – ล่องเรือซอจ์นฟยอร์ด – หมู่บ้านกู๊ดเวงเก้น - เมืองวอส
 • วันที่

  5

  เมืองวอส - เมืองเบอร์เก้น - ท่าเรือบริกเก้น – ตลาดปลาเบอร์เก้น – วิหารเบอร์เก้น –สะพานฮาร์ดเดนเจอร์ (สะพานที่ยาวที่สุดในนอร์เวย์) - เมืองเกโล
 • วันที่

  6

  เกโล - ออสโล – ขึ้นเรือ DFDS - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
 • วันที่

  7

  โคเปนเฮเก้น – เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังคริสเทนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียบอร์ก - ศาลาว่าการเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบินโคเปนเฮเก้น - ดูไบ
 • วันที่

  8

  สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
95,988
เด็กมีเตียง
95,988
เด็กไม่มีเตียง
95,988
พักเดี่ยว
16,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
97,988
เด็กมีเตียง
97,988
เด็กไม่มีเตียง
97,988
พักเดี่ยว
16,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
97,988
เด็กมีเตียง
97,988
เด็กไม่มีเตียง
97,988
พักเดี่ยว
16,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 95,988 95,988 95,988 16,000 - - 26
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 97,988 97,988 97,988 16,000 - - 26
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 97,988 97,988 97,988 16,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน