ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน (WY)

ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน (WY)

เที่ยวอียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน ปีระบิดสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคโบราณ มหาวิหารคาร์นัค ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ พิพิธภัณฑ์ใหม่ NMEC แห่งมัมมี่กษัตริย์ราชินี อาบูซิเบลแห่งวิหารกษัตริย์รามเซสที่2 พักเรือดาวแม่น้ำไนล์ โรงแรม 5 ดาว


ทัวร์อียิปต์ DISCOVERY EGYPT 9วัน 7คืน (WY)
รหัสทัวร์
EGTEG_WY00030
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ต.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
98,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร
 • วันที่

  2

  ไคโร - ปิระมิด – เมมฟิส - ซัคคาร่า
 • วันที่

  3

  ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย
 • วันที่

  4

  พิพิธภัณฑ์ - ป้อมปราการเก่า – สุเหร่าโมฮัมหมัด - ตลาดข่าน
 • วันที่

  5

  ไคโร – วิหารฟิเลย์ - เสาหินโอเบลิก - ไฮด์แดม - อัสวาน
 • วันที่

  6

  อัสวาน – อาบูซิมเบล – วิหาร รามเสสที่ 2 - คอมออมโบ
 • วันที่

  7

  เอ็ดฟู - ลัคซอร์
 • วันที่

  8

  เมืองลัคซอร์ – ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
 • วันที่

  9

  ไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ

18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
98,900
พักเดี่ยว
17,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
98,900
พักเดี่ยว
17,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
106,900
พักเดี่ยว
20,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 98,900 - - 17,000 - - 20
01 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 98,900 - - 17,000 - - 20
27 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 106,900 - - 20,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน