ทัวร์อียิปต์ FABULOUS EGYPT 9วัน 7คืน (WY)

ทัวร์อียิปต์ FABULOUS EGYPT 9วัน 7คืน (WY)

เที่ยวอียิปต์ FABULOUS EGYPT 9วัน 7คืน พักบนเรือสำราญ Royal Elite 3 คืน เข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์หลัก EMC & NEMC ขี่อูฐชมมหาพีระมิดแห่งกีซ่า The Great Pyramid of Giza ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์ ล่องเรือเฟลุคกะ อัสวาน อาบู ซิมเบล เที่ยวเขื่อนยักษ์ อัสวาน (High Dam) ชมสฟิงซ์สฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติขนาดใหญ่ เดินเล่นตลาดข่านเอลเคลีลี


ทัวร์อียิปต์ FABULOUS EGYPT 9วัน 7คืน (WY)
รหัสทัวร์
CDCEG_WY00031
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
119,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินไคโร
 • วันที่

  2

  สนามบินไคโร - บินภายใน - สนามบินอัสวาน – วิหารฟิเล - เขื่อนยักษ์อัสวาน
 • วันที่

  3

  อัสวาน – อาบูซิมเบล – มหาวิหารรามเสสที่ 2 – วิหารเนฟเฟอร์ตารี – อัสวาน - M/S Deluxe Nile Cruise - ล่องเรือเฟลุคกะ
 • วันที่

  4

  อัสวาน – ชมเสาหินโอเบลิสก์ที่สร้างไม่เสร็จ วิหารคอมออมโบ
 • วันที่

  5

  วิหารเอ็ดฟู - รวมนั่งรถม้า – ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์ – วิหารลุคซอร์บายไนท์
 • วันที่

  6

  ลุคซอร์ – วิหารเดร์ เอล บาห์รี – อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบเขากษัตริย์ - มหาวิหารคาร์นัค – สนามบินลุคซอร์ - บินภายใน - สนามบินไคโร
 • วันที่

  7

  ไคโร –ชี่อูฐชมวิวปิรามิด - มหาพีระมิดแห่ง กิซ่า – ชมสฟิงซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ (EMC) – ตลาดข่านเอลคาลีลี
 • วันที่

  8

  ไคโร – ป้อมปราการเก่าแห่งซาลาดิน – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (NEMC) - ซิตี้สตาร์มอลล์ - สนามบินไคโร
 • วันที่

  9

  สนามบินไคโร – สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
119,900
พักเดี่ยว
32,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 119,900 - - 32,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน