ทัวร์อียิปต์ EGYPT อียิปต์ใครไม่หยิบ กด LIKE หยิบแน่ 6วัน 4คืน (G9)

ทัวร์อียิปต์ EGYPT อียิปต์ใครไม่หยิบ กด LIKE หยิบแน่ 6วัน 4คืน (G9)

เที่ยวอียิปต์ EGYPT อียิปต์ใครไม่หยิบ กด LIKE หยิบแน่ 6วัน 4คืน มหาพีระมิดแห่งที่ซา มหาสฟิงซ์ เมมฟิส ใคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ ห้องมัมมี่ฟาโรห์ ตลาดข่านเอลคาลิลี่ สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์พิลาร์ ห้องสมุดอเล็กชานเรีย เมืองเก่าคอปติก


ทัวร์อียิปต์ EGYPT อียิปต์ใครไม่หยิบ กด LIKE หยิบแน่ 6วัน 4คืน (G9)
รหัสทัวร์
VWEG_G900001
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ก.ย. 67 - 28 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alairarabia.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ - สนามบินนานาชาติไคโรสฟริงซ์ - กีซ่า
 • วันที่

  2

  กีซ่า - มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์ - เมมฟิส -เมืองโบราณซัคคารา – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • วันที่

  3

  ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – มัสยิดโมฮัมหมัดอาลีปาชา - ป้อมปราการซิทาเดล - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
 • วันที่

  4

  ไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร - ร้านผ้าฝ้าย
 • วันที่

  5

  ไคโร - ย่านเมืองเก่าคอร์ปติก – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส -สนามบินนานาชาติไคโร - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์
 • วันที่

  6

  ไคโร - ย่านเมืองเก่าคอร์ปติก – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส -สนามบินนานาชาติไคโร - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์

26 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
39,888
เด็กมีเตียง
39,888
เด็กไม่มีเตียง
39,888
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
22,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,888
เด็กมีเตียง
40,888
เด็กไม่มีเตียง
40,888
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
22,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,888
เด็กมีเตียง
40,888
เด็กไม่มีเตียง
40,888
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
22,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
47,888
เด็กมีเตียง
47,888
เด็กไม่มีเตียง
47,888
พักเดี่ยว
9,900
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
25,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
51,888
เด็กมีเตียง
51,888
เด็กไม่มีเตียง
51,888
พักเดี่ยว
9,900
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
25,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
26 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 39,888 39,888 39,888 6,900 15,000 22,900 25
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 40,888 40,888 40,888 6,900 15,000 22,900 25
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 40,888 40,888 40,888 6,900 15,000 22,900 25
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 47,888 47,888 47,888 9,900 15,000 25,900 25
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 51,888 51,888 51,888 9,900 15,000 25,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน